poprzedni następny
Certyfikowane produkty tartaczne Nowy Sącz

Informacja dla klientów - RODO

1. FPU DREWMEX Ryszard Górski z siedzibą Królowa Górna 201, 33-334 Kamionka Wielka, tel. 505125001 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.

2. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

· osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

· przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

· przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

· dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

· dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

· dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. FPU Drewmex Ryszard Górski nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Dlaczego nasze produkty i usługi?

 • Tartak Nowy Sącz - Drewno

  Surowce

  Najwyższej jakości surowiec pozyskujemy jedynie z lasów gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna.

 • Tartak Nowy Sącz - Maszyny

  Maszyny

  Posiadamy nowoczesny park maszynowy: traki i heblarki, impregratory, suszarnie, sprzet przeładunkowy oraz transportowy HDS.

 • Tartak Nowy Sącz - Produkty

  Produkty

  Oferujemy szerokoą gamę produktów tartacznych, wykonywanych i pakowanych wg indywidualnych zamówień klienta.

 • Tartak Nowy Sącz - Jakość

  Jakość

  Na wszystkie nasze wyroby wystawiamy certyfikat CE, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych wyrobów tartacznych.

do gory